Drinkwell

Infobrønd

produkthandler

Kom sikkert af med dit jern og metal hos en produkthandler i Jylland eller på Fyn

25. februar 2017 Julius 0 Comments

Det som du kan bruge en professionel produkthandler til er afhentning eller aflevering af restprodukter. Det kan for eksempel være jern og metal. Der er her tale om alle former for metaller. Det er for eksempel kobber, aluminium, messing, rustfrit stål, bly, zink, kabelskrot og chrom og så videre. Hvis du kommer fra enten Jylland eller Fyn er der yderst god mulighed for at få afhentet eller afleveret dine restprodukter på et sted, hvor der både er styr på servicen og hvor der bliver taget hensyn til miljøet.

I en samlet betegnelse kan man sige at produkthandleren håndterer alle restprodukter inden for skrot. Der tages hånd om både større og mindre mængder af dette og det er inden for alle former for jern og metaller. Nogle af de indleverede restprodukter udskibes til andre lande såsom Spanien, Tyskland, Frankrig, Portugal og Finland. En produkthandler er altså både for dig, som skal af med restprodukter, men også for dig som gerne vil være med til at skåne miljøet og håndtere vores råstoffer så godt som muligt.

Find din produkthandler på denne hjemmeside.

Sådan håndteres materialerne af din produkthandler

Ovennævnte materialer af jern og metal sorteres og afsættes desuden til smelteværker. Disse materialer opkøbes af din produkthandler til en pris, som I aftaler. Både jern og metal behandles i øvrigt efter yderst miljøvenlige principper. Man kan derfor med god samvittighed aflevere sine restprodukter til en produkthandler.

Hos din produkthandler er en af de vigtigste prioriteter de miljømæssige hensyn. Det ses for eksempel i form af en anlagt betonplads til opsamling af olie og andet affald, som er farligt for miljøet. Det er der særligt fokus på, fordi det er vigtigt for samfundet, at nye materialer så vidt muligt fremstilles ud fra genvindingsindustriens råvarer i stedet for at anvende de normale råstoffer, der for eksempel udvindes ved minedrift og så videre.

Fordelene ved genvinding er blandt andet at man sparer på jordens råstoffer, det kræver meget mindre energi, man reducerer mængden af miljøskadelige restprodukter sammenlignet med fremstilling ud fra primære råstoffer samtidig med at man reducerer behovet for forbrænding, lossepladser med mere.

Kontakt din produkthandler i Jylland eller på Fyn for et uforpligtende tilbud

Hvis du er interesseret i at komme af med dine restprodukter af jern og metal kan du med fordel kontakte din nærmeste produkthandler. Her stilles der en container til rådighed for firmaer, når de skal have hentet deres restprodukter. Særligt i Jylland og på Fyn finder man samarbejdsstærke produkthandlere, som er klar til at tage imod dine restprodukter af jern og metal.

Disse tager imod både små og store mængder fra diverse institutioner og virksomheder såsom kommuner, industri, affaldsselskaber men også private. Når du tager kontakt til din produkthandler kan du forvente et uforpligtende tilbud og en god pris. Hos den professionelle produkthandler kan du desuden forvente fleksibilitet og service af højeste kvalitet med henblik på at tilfredsstille sine kunder.

#Fyn#Jylland#produkthandler

Previous Post

Next Post

Skriv et svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *