Drinkwell

Infobrønd

totalentreprise

Med totalentreprise får man det hele på en gang

2. januar 2016 Julius 0 Comments

Et byggeri kan være et meget komplekst projekt. Et byggeri kan være et projekt på mange millioner kroner. I et land som Danmark hvor der er vækst har det naturligvis også afsmitning på byggeriet. Der bliver bygget meget i Danmark i disse perioder. Tag København som et eksempel, hvor de tre tårne midt i byen kan ses og snart er færdigbygget. Disse tårne ligger overfor tivoli og kommer til at give København et nyt brand. Smukt ser det ud når det er færdigbygget, men forinden er der tale om en byggeproces. En sådan byggeproces kan med fordel iværksættes ved en totalentreprise.

En totalentreprise er blot en af de få entrepriseformer der findes. Udover totale entreprise så er der naturligvis også fagentreprise og hovedentreprise. Alle disse entrepriseformer overlapper hinanden i nogen grad. Dette gælder mest for totalentreprise og hovedentreprise. Men der er dog den klare adskillelse at man ved totalentreprise får hele projektet uden at man skal foretage sig ret meget selv. Det er naturligvis en bland flere fordele når der er tale om en totalentreprise. Grunden til at der er tale om en fordel er, at man ikke selv skal stå for alt koordineringsarbejdet, som man f.eks. ville komme til, hvis der var tale om en fagentreprise. Ved fagentreprise er det typiske jo at man går ud og indhenter tilbud fra de enkelte firmaer selv, dvs. tilbud fra mureren, malermesteren osv. Ved totalentreprise er ens eneste arbejde, at fortælle hvilke ønsker man har til byggeriet. Her vil medkontrahenten også kaldet totalentreprenøren stå for resten. Medkontrahenten som i en totalentreprise kaldes totalentreprenøren, vil udarbejde skitser og senere hen i processen også færdigbyggede tegninger, hvorefter totalentreprisen vil få det indhold som honorerer bygherrens ønsker.

Dette er således den største fordel ved en totalentreprise, man skal i princippet ikke gøre så meget selv. Koordineringsopgaven hviler også hos totalentreprenøren, han koordinerer f.eks. murerens og malermesterens arbejde.

Det er i sig selv praktisk, idet en totalentreprenør kan have god erfaring med dette. totalentreprenøren kan f.eks. fra tidligere entrepriser have et indblik i, hvilket underentreprenører der arbejder godt sammen.

Dette er uden tvivl en fordel, idet hvis man selv skulle gå ind og påtager sig nogle af de opgaver som normalt påhviler en totalentreprise, så vil det kræve et sort arbejde. Dette gælder ikke mindst ved koordinationsprocessen. For det er klart at mureren ikke kan være til stede når der bygges på arbejdspladsen.

Herudover omfatter en totalentreprise også, juridisk bistand og økonomisk bistand. Projektstyring er naturligvis også inddraget. Ligesom ingeniører og arkitekter, som en indbygget del af enhver stor entreprise også vil være inde over processen. En totalentreprise vil i bogstaveligste forstand betyde at man ikke selv skal ind og finde mureren, malermesteren, arkitekten, juristen eller entrepriseadvokaten, økonomen, den byggesagkyndige osv. osv. Det er klart at en totalentreprise er noget, som oftest benyttes ved store opgaver. Men der er ikke noget til hinder for, også at anvende dem ved mindre, hvis man altså kan regne ud at det betaler sig i forhold til det arbejde man selv skulle have erlagt.

#totalentreprise

Previous Post

Next Post

Skriv et svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *